Msza Krzyżma w Zaporożu

W Wielki Wtorek 15 kwietnia 2014 w Zaporożu w konkatetrze Boga Ojca Miłosiernego zgromadzili się kapłani i zakonnicy z południowej części Charkowsko-Zaporoskiej diecezji na Mszę Krzyżma.
Mszy Świętej przewodniczył bp Marian Buczek. Na początku Mszy Świętej ksiądz biskup Jan Sobilo wyraził wielki żal z powodu zdrowia księdza biskupa Mariana, zważywszy, że biskup ordynariusz poprosił Papieża Franciszka o zwolnienie z pełnionej funkicji. Biskup Jan Sobilo podziękował biskupowi Marianowi za jego bardzo ofiarną służbę na rzecz swojej owczarni, co też odbiło się na jego zdrowiu. Zaznaczył, że to właśnie Biskup Marinan podniósł kosciół pw. Boga Ojca Miłosiernego do rangi Sanktuarium i podkreślił, że zaporoskie sanktuarium zawsze pozostanie otwartym domem dla niego.
Po liturgii, krótką konferencję wygłosił ojciec Joseph Haspel OSB z Austrii, który mówił na temat Międzynarodowego Stowarzyszenia wierzących „Legion Maryi” i jego apostolskiego wymiaru posługi w parafii na przykładzie własnych doświadczeń duszpasterskich.
Parafianie podziękowali Księdzu Biskupwi Marianowi za jego posługę pełną troski, opieki i miłości. Także dobrym słowem i życzeniami zostali pozdrowieni kapłani odnawiający dzisiaj swoje przyżeczenia kapłańske.